CPC Youth Committee

 

This term’s CPC Youth Committee was established in 2014, following CPC’s Annual General Meeting in Thunder Bay. It is comprised of three members who sit on the Board of Directors of the Canadian Polish Congress: Natalia Kusendova from Toronto, Artur Winogrodzki from Winnipeg, and Agata Starczyk from Calgary.

 

Natalia Kusendova

Natalia Kusendova

Natalia Kusendova urodziła się na Słowacji, a obecnie mieszka w Kanadzie. Polskie korzenie odziedziczyła ze strony matki.  Jest absolwentką Uniwersyteu Torontońskiego, wydziału biologii oraz Uniwersytetu Nipissing, wydziału służby zdrowia.  Od wielu lat prowadzi działalność społeczną w Polonijnych organizacjach młodzieżowych oraz studenckich. W 2011 roku była współ-przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji „Quo Vadis III: Tools for Success”, w której uczestniczyło 208 delegatów Polskiego pochodzenia z 16-stu krajów. W 2013 roku zorganizowała konferencję pod hasłem „ISKRA University Bootcamp” skierowaną do uczniów Polonijnych szkół średnich w celu zaoferowania mentoringu oraz przygotowania do studiów uniwersyteckich. Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w działalności Polonijnej.  W 2014 roku została wybrana do Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, gdzie prężnie działa, szczególnie w Komisji Młodzieżowej. Obecnie pracuje w Parlamencie Prowincji Ontario, w biurze lidera Opozycji, posła Patryka Browna. W 2016 roku współ-organizowała pięć bez-partyjnych uroczystości Polonijnych w Ontario Legislative Assembly, takich jak, Dzień Jana Pawła II, Dzień Konstytucji 3 Maja itp. w celu podniesienia przybliżenia Polonii i Polonijnych postaci kanadyjskim posłom oraz kanadyjskiemu społeczeństwu. 

 

Artur Winogrodzki

Artur Winogrodzki

Urodzony w 1977 roku we Wrocławiu.  Od 1989 roku mieszka w Kanadzie.  Absolwent wydziału medycyny na „University of Manitoba”, skończył specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

Od 1990 roku aktywnie zaangażowany w życie Polonijne.  Od 1990 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.  Od 1995 instruktor w tejże organizacji.  Od 1999 roku pełni funkcje hufcowego, a potem szczepowego (z przerwami w latach 2004 oraz 2010).

Od 1992 aktywnie uczestniczy w działalności Kongresu Polonii Kanadyjskiej.  W latach 1994 do 1996 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Młodzieżowego przy KPK - Okręg Manitoba.  W latach 2008 do 2013 Przewodniczący Komitetu Młodzieżowego przy KPK - Okręg Manitoba.   W latach 2013 do 2015 Wice-Prezes do Spraw Młodzieżowych przy KPK – Okręg Manitoba.  Od 2014 roku członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, gdzie aktywnie pracuje w Komitecie Młodzieżowym.  2011 Roku otrzymał Brązową Odznakę Honorową Kongresu Polonii Kanadyjskiej a w 2013 roku Brązową Odznakę Sokoła za wieloletnią pracę dla Sokoła i Polonii.


Oprócz tego Artur Winogrodzki od 2006 roku prowadzi Polsko-Kanadyjskie wydawnictwo muzyczne „Hyper Recordz”, które posiada swoją siedzibę w Winnipeg.  Hyper Recordz zajmuje sie wydawnictwem płyt i promocją występów muzycznych.  Wydawnictwo to skupia przede wszystkim Polsko-Kanadyjskich i Polskich muzyków i zespoły muzyczne.