Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today66
Yesterday262
This week610
This month5313
Total23523987

Wednesday, 20 February 2019 06:31
 

Z Życia Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Doroczny Bankiet–Bal Kongresu Polonii Kanadyjskiej mial miejsce 29 września 2012 w budynku SPK Koło 20, z udziałem ponad 170 osób. W bankiecie uczestniczyli zasłużeni dla Polonii działacze i inne osobistości. Bankiet poprzedziło spotkanie prezesów okręgow KPK, organizacji centralnych i okręgowych oraz zarządu głównego KPK z nowo mianowanym konsulem generalnym RP w Toronto, Grzegorzem Morawskim.

 

Honorowym gościem i głównym mówcą był Minister do Spraw Obywatelstwa, Imigracji i Wielokulturowości, Jason Kenney, mianowany w roku 2008 i ponownie w 2011. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy ważne dla Polonii kanadyjskiej. Podczas jego kadencji, zostały zniesione wizy z Polski do Kanady, co w USA dotąd nie nastąpiło. Przywrócone zostały prawa weteranom polskiego pochodzenia, odebrane im wcześniej. Duże jest zainteresowanie premiera Stephena Harpera sprawami Polski i trwają przygotowania do jego wizyty w Polsce. Kanada otwiera się dla wykwalifikowanych polskich robotników, którzy już przebywają w kilku innych krajach Europy. Często nie mogą znaleźć pracy, lub pracują niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Minister współpracuje z kongresem nad planem sprowadzenia ich do Kanady. 7 października minister Jason Kenney wraz z wiceprezesem KPK Tony Muszyńskim, spotka się w Dublinie z polską diasporą w Irlandii, aby przedstawić im możliwości pracy w Kanadzie oraz nowe przepisy imigracyjne, dotyczące przyjazdu do Kanady i ewentualnego ubiegania się o pobyt stały. 

 

Wśród gości honorowych byli: O. Janusz Blazejak OMI - przewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, a zarazem proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississaudze, Stella Ambler MP - Mississuga South, Peggy Nash MP - Parkdale-Highpark, Ted Opitz MP - Etobicoke Central, Bob Deckert MP - Mississauga Erindale, Wladyslaw Lizoń MP - Mississauga Cooksville, Cornelius Chisu MP - Pickering Scarborough East, Taras i Lidia Bahri z kongresu ukraińskiego. Grzegorz Morawski - konsul generalny RP, Chris Korwin-Kuczynski reprezentujący mera Toronto R. Forda.

 

Prezesi Okręgów KPK, obecni na bankiecie: Toronto - Juliusz Kirejczyk, Mississauga - Stanisław Reitmeier, Hamilton - Stanisław Warda, Kitchener-Waterloo - Urszula Wałkowska, Windsor-Chattam - Ewa Barycka.

 

Organizacje centralne: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związek Narodowy Polski, Związek Polaków, Stowarzyszenie Inzynierów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundusz Milenium, Federacja Polek, Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

Ponadto: Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka 114. organizacje okręgowe i inne.

 

Przedstawiona została lista sponsorów: Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza, Organizacja Weteranów II Korpusu 8 Armii, Local 183 Universal Workers Union Labourers’, Richard Boraks Worker Canada Immigrant Services, Mr&Mrs W. Fieglar, Ted Fujarczuk Fedar Investments, Związek Harcerstwa Polskiego, Organizacja Przyjaciół Harcerstwa.

 

Po obiedzie wystąpił zespół taneczny “Orzeł Biały”, po czym głos zabrali goście honorowi. Obok życzeń dla kongresu, wiele słów szacunku przekazano obecnym na bankiecie weteranom.

.

Prezes Teresa Berezowska podziękowała za przybycie na bankiet, pomoc przy zorganizowaniu, występy taneczne, przygotowanie obiadu, miejsce w domu Koła 20 SPK i za sponsorstwo. Bez funduszu trudno jest działać i tworzyc wizerunek Polonii. – powiedziała. Podziękowała za poparcie moralne i za pracę zarządu. Kanadyjska reprezentacja kongresu na IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie i Pułtusku wystąpiła bardzo dobrze. Kongres uczestniczy w inicjatywach wspólnych dla wielu narodowości dotkniętych komunizmem, m.in. „Tribute to Liberty”, “Black Ribbon Day”, o których przeczytać można na www.kpk.org.

 

Prezes Teresa Berezowska otrzymała dyplom, podpisany przez Corneliu Chisu MP w imieniu Rządu Kanady, z gratulacjami dla Kongresu Polonii Kanadyjskiej za promowanie polskiej kultury, dziedzictwa, języka i historii oraz za zorganizowanie dorocznego Bankietu-Balu 2012.

 

Przedstawiony został komitet organizacyjny bankietu: Barbara Stadnik i Danuta Sokolska - prowadzące ceremonię, Anna i Henryk Łopiński, Grzegorz Dorozyński, Stanisław Godzisz, Maryla Gondek, Irena Kremblewska, Marta Romaniuk i Marek Urbaniak.

 

Reprezentujący prawie 1 milion Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, w 16 Okręgach z ponad 250 organizacjami, Kongres Polonii Kanadyjskiej odgrywa olbrzymią rolę w popieraniu spraw naszych rodaków. Fundusze uzyskane w czasie bankietu przeznaczone będą na potrzeby prowadzenia działań na rzecz Polonii.

 

Krystyna Sroczyńska - rzecznik prasowy KPK