Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today221
Yesterday282
This week503
This month5206
Total23523880

Tuesday, 19 February 2019 19:03
 

Nowy Biskup Pomocniczym dla Diecezji London

Papież Franciszek nominował ks. Józefa Dąbrowskiego biskupem pomocniczym dla diecezji London.

Papież Franciszek mianował dziś ks. Józefa Dąbrowskiego (proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w London i przełożonego Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła) biskupem pomocniczym diecezji London, jednej z największych diecezji anglojęzycznych w Kanadzie.

 

Biskup elekt Józef Dąbrowski - biografia

 

Jozef Dabrowski CSMA

Biskup elekt Józef Dąbrowski ma 50 lat. Biegle posługuje się językiem angielskim, polskim i włoskim. Zna także język rosyjski, łaciński i hiszpański. Urodził się 17 lipca 1964 roku w Polsce jako drugie z pięciorga dzieci Czesławy i Ludwika. Dorastał w Wysokiej Strzyżowskiej, małej miejscowości na południu Polski.

Fundamenty powołania ks. Dąbrowskiego kształtowały się w jego domu rodzinnym. Wychował się w bardzo religijnej rodzinie, gdzie rodzice kładli nacisk na siłę modlitwy i nie tylko nauczyli swoje dzieci, jak mają się modlić, ale sami - przez wspólną modlitwę, pracę, poświęcenie, udział w Eucharystii - byli dla nich najlepszym przykładem. Ks. Józef był bardzo pracowity, radosny i pobożny, oprócz nauki szkolnej sporo czasu poświęcał na pracę i modlitwę. Od najmłodszych lat jego pasją był sport.
 
Biskup nominat dużą rolę w rozeznaniu i początkach powołania do kapłaństwa przypisuje swojemu wujkowi, księdzu Franciszkowi Podsiadle, który był pracowitym, wiernym i oddanym księdzem. Z kolei ks. Zdzisław Kruczek, michalicki misjonarz, zainteresował ks. Józefa posługą dla ludzi ubogich i pozostających na marginesie społeczeństwa, daleko od swojego polskiego domu.

Po ukończeniu szkoły średniej prowadzonej przez księży michalitów, ks. Józef Dąbrowski postanowił wstąpić do Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po ukończeniu nowicjatu i odbyciu rocznej praktyki w Polsce, został wysłany do Włoch, aby kontynuować naukę w Instytucie Filozofii i Teologii św. Piotra w Viterbo, którą uwieńczył tytułem magistra przyznanym przez Papieski Uniwersytet św. Anzelma w Rzymie w 1991 roku.

Biskup elekt, jeszcze jako kleryk, miał zaszczyt kilka razy służyć do Mszy świętych, które sprawował ówczesny papież Jan Paweł II. Później, już jako kapłan, celebrował z Ojcem Świętym Janem Pawłem II Eucharystię i ta celebracja, a także spotkanie ze Świętym Papieżem, wywarły na nim ogromne wrażenie.

Ks. Józef Dąbrowski przyjął święcenia kapłańskie w Papieskim Sanktuarium Santa Maria ad Rupes we Włoszech 4 maja 1991 roku. Cztery dni później otrzymał od przełożonego generalnego dekret przydzielający go do Wspólnoty Księży Michalitów w London w Kanadzie. Swój pobyt w tym kraju rozpoczął od kursu języka angielskiego, który odbył w Fanshawe College.

Ks. Dąbrowski najpierw został mianowany wikariuszem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, gdzie pracował od 1992 do 1993 roku, następnie został przeniesiony do St. Michael w Leamington. Tam posługiwał od 1993 do 1996 roku. Później przez rok (1996-1997) pracował w parafii Piusa X (obecnie Świętej Rodziny) w London, a od 1997 roku w parafii Najświętszej Marii Panny w London. W 1998 roku został mianowany proboszczem tej parafii, gdzie posługuje do dzisiaj.

Ks. Józef Dąbrowski z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem posługiwał we wszystkich parafiach i Wspólnocie Księży Michalitów. Jest również dobrze znany w kanadyjskim środowisku kapłanów diecezjalnych, bowiem pracował i służył swoim doświadczeniem w kilku diecezjalnych komisjach, takich jak: the Ministry to Priests, the Council of Priests, the Cemetery Advisory Board i the Linguistic Communities.

16 czerwca 2013 roku ks. Dąbrowski został mianowany przełożonym Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Biskup elekt z pasją uczy się języków obcych, lubi podróże i grę na gitarze. Jego ulubione sporty to: siatkówka, narciarstwo, tenis, piłka nożna. Jest wielkim fanem drużyny piłkarskiej AS Roma!

Oświadczenie biskupa elekta Józefa Dąbrowskiego

Chciałbym wyrazić Bogu podziękowanie za dar wezwania mnie do służby Kościołowi, ludowi Bożemu, Wspólnocie Księży Michalitów i moim braciom kapłanom.

Kiedy zostałem wyświęcony na kapłana, ok. 24 lata temu, nigdy bym nie przypuszczał, że pewnego dnia zostanę biskupem.

Zostałem powołany na ten urząd w roku poświęconym życiu konsekrowanemu oraz w święto św. Jana Bosco, co wydaje się prawdziwie znakiem opatrznościowym.

Jestem dumny z pracy z naszych księży diecezjalnych, którzy pielęgnują naszą wiarę katolicką, oraz z powołań kapłańskich i zakonnych naszej młodzieży.

Modlę się, aby Bóg nadal błogosławił mnie, a także moją posługę i udzielał mi wiedzy, mądrości i współczucia wymaganego, by służyć ludziom w tej ogromnej diecezji London.

Rozpoczynając ten nowy etap w moim życiu, nie mogę się już doczekać pracy razem z naszym biskupem, aby służyć wiernym naszej diecezji.

Pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność naszemu Ojcu Świętemu Franciszkowi i naszemu bpowi Ronaldowi Piotrowi Fabbro za zaufanie, jakim mnie obdarzono.

Zacznę ten nowy czas w moim życiu pewien, że modlitwy Ojca Świętego, Wspólnoty Księży Michalitów, diecezji, rodzin parafialnych, mojej rodziny i przyjaciół, będą mi nieustannie towarzyszyć. Bez świadomości tego wsparcia nie byłbym w stanie zaakceptować tej odpowiedzialności.

Fr. Janusz Blazejak OMI
4260 Cawthra Rd.Mississauga,
ONL4Z 1V8