Tribute To Liberty Donations

Canadian Polish Congress

Teresa & Zbigniew Berezowski

Wladyslaw Lizon, M.P.

Andrzej Adamowicz

Tomir Balut

J. Drozdzal

Anna Dzieciolowski

Bogdan & Elizabeth Gajewski

Janusz & Wladyslawa Janulewicz

M. E. Kremblewski

Stanislaw Lasek

Henry & Anna Lopinski

Mieczyslaw Lutczyk

Stanislaw Majerski

Helena Malinowski

Elizabeth Morgan

Stanislaw & Krystyna Reitmeier

George & Danuta Tymkowski

Dorota Wanczyk

SPK Kolo 24

Polish Ursuline Sisters

Stow.Gdanszczan

Polish Canadian Club, Ottawa

Ludwik & Izabela Klimkowski

Maria Wroblewska

Janina Lorenc

Frank, Veronica Ramik

Christine Wojnicki

Malgorzata Medon

Janusz Drzymala

Elizabeth Plater-Zyberk

Margaret, Edmond Kayser

Danuta Dworzynski

KPK-Okreg Manitoba

ZNP Oddzial Mississauga

Kolo Przyjaciol Harcerstwa - Mississauga

KPK -Okreg Niagara

Polish Gymnastic Assoc. Sokol

White Eagle Seniors Club, Edmonton

The General W.Sikorski PolVetSoc.

Stanley & Diane Godzisz

PSA - ZHP Szczep Wigry

The Royal Canadian Legion Polish Veterans Branch #418

Polish Veterans Society Edmonton Alberta

Barbara & Jacek Stadnik

Emilia Jasinski

Canadian Polish Congres District Mississauga

Maria Kacprzak

Canadian Polish Congres District Thunder Bay

Dominic Roszak

Janusz Wielgosz

Dr. Andrzej & Wanda Garlicki

B. & J. Gawlik

Jan Jekielek

Teodora & Marek Dobrowolski


Today237
Yesterday302
This week539
This month3986
Total23514214

Tuesday, 15 January 2019 20:49
 

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki

Litwa - Wilno

Niniejszym ja, Mirosław Dauksza, zamieszkały w Toronto w Kanadzie, zwracam się z wielką prośbą do Kongresu Polonii Kanadyjskiej o wsparcie mojej już długoletniej współpracy charytatywnej, którą już od dłuższego czasu kontynuuję z Hospicjum w Wilnie na Litwie.

Potwierdzam osobiście, że Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz moje nazwisko znajdują się na wieczystej pamiątkowej tablicy, wywieszonej w Hospicjum.

Czym jest Hospicjum?

Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie świadczy pomoc osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz innymi chorobami w ich terminalnej fazie. Jest to placówka chroniąca godność człowieka, kierująca się w swoich założeniach wartościami chrześcijańskimi.

Jesteśmy przy chorym i jego rodzinie nie zważając na narodowość, wyznanie, status materialny czy polityczny. Pomoc osobom chorym oraz członkom ich rodzin jest udzielana nieodpłatnie. Nasze Hospicjum jest placówką, gdzie chory może czuć się jak w domu, otrzymać pomoc medyczną, wsparcie socjalne, prawne, psychologiczne i duchowe.

Hospicjum znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Jest to polskie zgromadzenie sióstr, które już od 1930 roku, przed II Wojną Światową, tam już mieszkały.

Obecnie obchodzimy Rok Miłosierdzia Bożego, który został ogłoszony przez Papieża Franciszka.

To właśnie te polskie Siostry zapoczątkowały 14 lat temu budowę tego wielkiego Domu Bożego Miłosierdzia, który jest hospicjum dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz innymi chorobami w ich terminalnej fazie.

W początkowych latach tej wielkiej budowy Hospicjum pomagałem wspierać ten wielki plan Boży w różnej formie (finansowej, zamieszczania artykułów w polonijnej prasie oraz mobilizacji ludzi do działania).

Dyrektorką tego Hospicjum jest s. Michaela Rak, z którą mam cały czas kontakt telefoniczny i osobisty. Jestem prawie co roku w Wilnie. Siostry mają swoją stronę www.hospisas.lt.

To właśnie w tym miejscu gdzie znajduje się Hospicjum św. Siostra Faustyna Kowalska poprosiła malarza E. Kazimirowskiego, żeby namalował obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego  w 1934 r.

Jest to pierwsze hospicjum w historii Litwy, wybudowane przez polskie Siostry.

Obecna sytuacja Hospicjum jest bardzo trudna, ponieważ od momentu, kiedy Ministerstwo Zdrowia Litwy zaniżyły pomoc finansową z 70% do 30%. Siostry na własną rękę muszą dofinansowywać 70%, żeby Hospicjum utrzymać.

W tej sprawie już rok temu osobiście rozmawiałem z Panią Teresą Berezowską, która wyraziła duże poparcie i pomoc w różnej formie dla Hospicjum.

Moją prośbą jest, aby link do Hospicjum znalazł się na stronie Kongresu i aby Wasza organizacja udzieliła choć niewielkie wsparcie finansowe dla tej potrzebnej polskiej placówki w Wilnie.

Z poważaniem

Mirosław Dauksza.

203-146 Dowling Ave.

Toronto, ON  M6K 3A7

tel. 416 531-5433

cel. 647 893-7078

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.