Głosowanie w Kanadzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

04.06.2020

Głosowanie w Kanadzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem Pani Marszałek Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. 

Głosowanie w obwodach utworzonych w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2020 r.

Zgodnie z ogłoszonym przez Panią Marszałek Sejmu RP kalendarzem wyborczym, informacja o numerach obwodów głosowania utworzonych za granicą, siedzibach obwodowych komisji wyborczych i sposobie głosowania będzie podana do wiadomości publicznej do dnia 9 czerwca 2020 r.

Minister Spraw Zagranicznych RP, uwzględniając przepisy państw przyjmujących, zdecyduje, gdzie utworzy obwody głosowania i w jaki sposób odbędzie się głosowanie.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie w krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, odbędzie się w sobotę 11 lipca 2020 r. W kraju i pozostałych obwodach utworzonych zagranicą ewentualna II tura wyborów odbędzie się w niedzielę 12 lipca  2020 r.

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.gov.pl/kanada