AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w OTTAWIE

Ambasada Rzeczypospolitej Polskeij w Ottawie

443 Daly Avenue
Ottawa, Ontario K1N 6H3
Tel. (613) 789-0468
Fax. (613) 789-1218

http://www.ottawa.msz.gov.pl/en/

KONSULATY GENERALNE RP w KANADZIE

Ottawa

443 Daly Avenue, Ottawa , Ontario K1N 6H3
Phone. (613) 789-0468, 789 3376/7; fax: (613) 789 88 35;
e-mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl

Montreal

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montreal
1500 avenue des Pins ouest, Montreal, Quebec H3G 1B4
Tel: (514) 9379-481/2; fax (514) 9377-271; fax/modem (514) 937-8620
e-mail: mailto:montreal.info@msz.gov.pl
www: http://www.montreal.msz.gov.pl/en/

Toronto

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto
2603 Lakeshore Blvd. West, Toronto, Ontario M8V 1G5
Tel: (416) 252-5471; fax (416) 252-0509
e-mail: toronto.info@msz.gov.pl
www: http://www.toronto.msz.gov.pl/en/

Vancouver

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver
1177 West Hastings Street, Suite 1600,Vancouver, B. C. V6E 2K3
Tel: (0-01604) 6883-530, 6884-730; fax 6883-537
tlx (04) 507677 CONSPOL VCR
e-mail: vancouver.info@msz.gov.pl

Calgary

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Calgary
Honorary Consul: Zygmunt Potocki
3015 – 15 Street N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7L8
Tel: (403) 291 34 55
Fax: (403) 287 74 42 and (403) 291 34 55
email: calgary@polishconsulate.ca

Edmonton

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton
Honorary Consul: Frank John Szumlas
Suite 107, 4990 – 92 Avenue, Edmonton, Alberta T6B 2V4
Tel: (780) 415-51 63 or (780) 415 – 5582
Fax: (780) 463-5280