CHECKS AND BALANCES COMMITTEE / Komitet Rewizyjny

Robert Kielek – Przewodniczacy

John Krol, Zaneta Wiadema, Leszek Blaszczak, Andrzej Makarewicz

DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE / KOMISJA DO SPRAW SPORNYCH

Krystyna Reitmeier– Przewodniczaca

Region Zachodni: Jadwiga Skowronska, Janina Aniolczyk. Zastepca; Zbigniew Aniolczyk

Region Centralny: Michal Kulasza, Zastepca; Lech Galezowski

Region Wschodni: Maria Palczak,Edward Sliz Zastepcy; Jozef Semrau. Maciej Jablonski

SENIORS COMMITTEE / Komitet do Seniorów

Marek Kiejna – Przewodniczacy

Elżbieta Komsta, Maria Palczak, Teresa Brylewicz, Jerzy Orłowski

Komitet do Statutu i Regulaminów / Bylaw and Policy Committee

Marek Domaradzki – Przewodniczacy

Elżbieta Komsta, Grzegorz Dorożyński, Andrzej Ruta, Barbara Stadnik, Kzazimierz Babiarz, Ewa Barycki, Zofia Soja

Komitet ds.. Promocji i Obrony Dobrego Imienia / Promotion & Defence of the Good Name Committee

Dominik Roszak – Przewodniczacy

Jerry Barycki, Barbara Stadnik, Marek Domaradzki, Iwona Malinowski, Janusz Tomczak, Zofia Soja

Komitet ds.. Kontaktów z komórkami rządowymi / Government Affairs Committee

Dominik Roszak – Przewodniczacy

Marek Kiejna, Jerry Barycki, Iwona Malinowski, Janusz Tomczak

Komitet ds.. Polonii / Committee for Polonia Affairs

Iwona Malinowski – Przewodniczaca

Janusz Tomczak, Barbara Stadnik, Jerzy Orłowski, Teresa Szramek

Komitet ds.. Zbierania Funduszy / Fundraising Committee

Malgorzata Pakula – Przewodniczaca

Marcin Lewandowski

Komitet ds.. Rady Polonii Świata / World Polonia Council Committee

Marek Domaradzki – Przewodniczacy

Jerry Barycki, Elżbieta Komsta, Barbara Stadnik, Iwona Malinowski

Komitet ds.. Młodzieży / Youth Affairs Committee

Adrian Kania – Przewodniczacy

Jerry Barycki, Halina Madej, Tom Urbaniak