Okręgi Kongresu i następujące organizacje są członkami Rady Kongresu. Informacje o Fundacjach Charytatywnych, innych organizacjach i Okręgów można znaleźć na ich poszczególnych witrynach.

 

Kongres Polonii Kanadyjskiej

Canadian Polish Congress

Kongres Polonii Kanadyjskiej, określany również słowem “Kongres” jest organizacja która była założona w 1944 roku. Kongres jest zrzeszeniem polonijnych organizacji i stowarzyszeń, świeckich i religijnych wszystkich wyznań prawnie działających na terenie Kanady.


Ponad 200 organizacji należą do Kongresu, w tym Polski Instytut Sztuki i Nauki w Kanadzie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,Związek Narodowy, Polska Sojuszu Kanada, Federacja Kobiet, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związku Polskich Inżynierowie w Kanadzie, Fundacja Wieczysta Millenium i Związek Harcerstwa Polskiego. Wiele innych organizacji są mniejsze, ale nie mniej ważne dla społeczności.

Kongres ma na celu odzwierciedlenie głos ponad 800,000 Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.

 

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej

 

Millenium FoundationInicjatywa powołania do życia Funduszu Wieczystego Milenium została przyjęta jako jeden z celów obchodów Milenium Polski Chrześcijańskiej na wielkim Zjeździe przedstawicieli społeczeństwa polskiego w Kanadzie w 1960 roku.

Celem Funduszu jest promowanie kultury polskiej w Kanadzie i zachowania języka naszych przodków. Cele obejmują wspieranie i zachęcanie do edukacji osób polskiego pochodzenia, udzielanie stypendiów dla studentów, finansowanie publikacji prac naukowych i literackich związanych z polską historią i kulturą, wspieranie polskich szkół, bibliotek, uczelni, ruchu harcerskiego i innych polskich organizacji młodzieżowych w Kanadzie.

Dalsze informacje: www.millenniumfund.ca

 

Związek Polaków w Kanadzie

 

Powstał w 1907 roku z połączenia trzech polskich organizacji istniejących w prowincji Ontario: Towarzystwa Bratniej Pomocy „Synowie Polski”, Towarzystwa Św. Stanisława i Spójni Narodowej Polskiej.
Celem ZPwK jest prowadzenie działalności kulturalnej, dobroczynnej i społecznej, pielęgnowanie polskich tradycji i upowszechnianie bogatego dorobku polskiej kultury. Związek tworzą: Grupy związkowe, Koła Polek, Grona Młodzieży, ZPwK- Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, organizacje stowarzyszone. Przewodnie hasło Związku: Braterstwo-Tolerancja-Oświata.
Najstarsza organizacja etniczna w Kanadzie.

 

Federacja Polek w Kanadzie

Federacja Polek w Kanadzie została założona w 1956 r. w Toronto, w celu zrzeszenia kobiet polskiego pochodzenia, dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych wartości do kanadyjskiego społeczeństwa. Charytatywna działalność organizacji jest oparta na demokratycznych i chrześcijańskich zasadach.

 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

 

SPKPo zakonczeniu działań wojennych II wojny światowej kiedy okazalo się, że Polska nie odzyskała wolności pomimo ogromnych ofiar i strat zdecydowana wiekszość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących na Zachodzie, postanowiła nie wracać do kraju, a pozostać poza jego granicami, by w zmienionych warunkach pracować na rzecz przywrócenia wolności dla Polski.

Od wczesnych lat naszego istnienia realizowaliśmy następujące główne zadania:

* utrzymywanie wśród społeczności polskiej poza granicami kraju niepodległościowej postawy ideowej
* opieka nad Kolegami potrzebującymi pomocy
* utrzymywanie braterskich stosunków z innymi organizacjami b. żołnierzy oraz współpraca z organizacjami i instytucjami tak na szczeblu krajowym, jak i światowym w formie Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata celem wzmożenia wysiłkow na rzecz sprawy polskiej.

 

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Polish EngineersPoczątki SIP sięgają pierwszych lat II-giej Wojny Światowej. SIP tworzy platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.  Udzielamy pomocy członkom w poszukiwaniu pracy i adaptacji zawodowej w środowisku kanadyjskim.

 

Związek Narodowy Polski w Kanadzie

 

Polish National Union„Każdy obywatel kanadyjski lub osoba mająca pobyt stały w Kanadzie, pochodzenia polskiego, posiada przywilej należenia do Związku Narodowego Polskiego, którego etyka i zasady światopoglądowe oparte są na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego.” Można u nas nie tylko celebrować polskie uroczystości, ale także poznawać polską kulturę i historię oraz rozwijać swe zainteresowania. W Związku działają liczne kluby, jak: Polek, Filmowy, Biznesowy, Piłkarski, Żeglarski, Płetwonurkowy, Seniora, Turystyczny, Kultury Polskiej, Miłośników Krakowa i inne.

 

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju

 

Polish ScoutingZwiązek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą – Bogu, Polsce i bliźnim.

Z końcem 1939 roku było 31 zorganizowanych gromad i drużyn harcerskich w Kanadzie. Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie składa się z Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy, Organizacji Starszego Harcerstwa i Organizacji Przyjaciół Harcerstwa.  Każda z tych Organizacji obowiązuje Regulamin Główny ZHP pgK i wewnętrzne regulaminy i przepisy poszczególnych Organizacji.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Polish TeachersW roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, której naczelnym zadaniem jest dbałość o coraz wyższy poziom nauczania naszego pięknego języka na obczyźnie oraz podtrzymywanie polskich tradycji, polskiego dziedzictwa narodowego i poczucia dumy z faktu, że jesteśmy Polakami.