Dzień Pamięci

 

To już 66 lat minęło od chwili, gdy polscy żołnierze przybyli do Thunder Bay po II Wojnie Światowej. W listopadzie 1946 roku pierwszy transport byłych żołnierzy dotarł drogą morską do kanadyjskiego portu Halifax. Później koleją do punktów docelowych w różnych miejscach Kanady, gdzie rozpoczęli prace w ramach dwuletniego kontraktu rolnego. Spora grupa przyjechała do Thunder Bay i okolic. Wszyscy się znali, tworzyli jedną polską rodzinę. Ta zgoda doprowadziła do założenia organizacji kombatanckiej pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło numer 1. Była to pierwsza tego typu organizacja na ziemi kanadyjskiej. Z czasem powstały kolejne w różnych miastach Kanady. Ale wróćmy do Thunder Bay. Na początku lat pięćdziesiątych wybudowano własną siedzibę pod nazwą Dom Polski im. Generała Władysława Sikorskiego. Mimo skromnych środków finansowych budynek powstał bardzo szybko. Sprawdziło się znane polskie porzekadło: „ZGODA BUDUJE”. Często słyszy się pytanie: czy dzisiejsze pokolenie Polonii byłoby w stanie tego dokonać? Pytanie bardzo trudne a odpowiedź jeszcze trudniejsza.

W tym właśnie domu w sobotę 17 listopada odbył się uroczysty bankiet. Złożyły się na to trzy okazje: 94-ta odzyskania przez Polskę niepodległości, 66-ta rocznica przyjazdu pierwszych kombatantów do Thunder Bay i „Remembrance Day”. Mistrzem ceremonii podczas bankietu była Irena Elms, która w sposób profesjonalny przeprowadziła całą imprezę. Pocztem Sztandarowym dowodził marszałek Marian Radziszewski. Wśród członków pocztu był nasz najstarszy weteran, uczestnik walk pod Monte Cassino, Stanisław Adamkowski. Mimo swoich 97 lat wcale nie ustępował w marszu swoim „młodocianym” kolegom. Podczas Apelu Poległych odczytano nazwiska i oddano hołd tym kombatantom, którzy w ostatnim roku opuścili na zawsze nasze szeregi. „Last Post” odegrał na trąbce jeden z zaproszonych gości, Ken Milenko. Chór „Millenium” wystąpił wspólnie z członkiniami chórów z polskich kościołów pod dyrekcją niezastąpionej Heleny Gural i Dawidem Rak przy pianinie. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiązankę piosenek wojskowych. Podczas bankietu prezes Sekcji Pań Maria Kaszuba i prezes Klubu Seniora Henryka Nowak przekazały dotacje dla SPK na ręce prezesa Tadeusza Ciotuchy. Prowadząca bankiet Irena Elms, która nadzorowała jak każdego roku kampanię sprzedaży maków, podziękowała wszystkim, którzy w tej kampanii brali udział. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Urzędu Miasta, honorowy członek SPK Ken Boshcofff, przedstawiciele organizacji kombatanckich z terenu miasta i regionu oraz manager SUPER STORE, Shawn Capenhurst, gdzie każdego roku mamy zgodę na sprzedaż maków. Jednym z zaproszonych gości był weteran II Wojny Światowej, żołnierz generała Andersa odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Mieczysław Kalaska.  Modlitwę przed kolacją odmówił proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski, ksiądz Ireneusz Stadler. Kolacja jak zawsze wyśmienita, za co panie z kuchni  z  Ireną Jarząbek na czele otrzymały rzęsiste brawa.

Po części oficjalnej i kolacji wystąpił zespół szkockich kobziarzy pod nazwą „MacGillivray Pipe Band”. Zespół zaprezentował się ze swojej najlepszej strony. Gwiazdą wieczoru była Alex Frankow, która wspaniale tańczyła przy dźwiękach orkiestry. Dodać tu należy, że Alex pełni funkcję I wice prezes w Kole nr 1 SPK. Szkoccy muzycy zebrali zasłużone brawa za swój występ. Owacjom na stojąco nie było końca. Prezes Ciotucha serdecznie podziękował zespołowi za wspaniały występ i na ręce lidera grupy Cliffa Niles wręczył w imieniu organizacji mały upominek w postaci czeku.

Sumując powyższe należy stwierdzić, że bankiet był bardzo dobrze przygotowany, za co organizatorom należą się duże brawa.

Tekst i zdjęcia:  Edward  Borowiec

 

                                                    Last Post wykonaniu Ken Milenko 

 

  

 

 

Msza za Ojczyznę

W niedzielę, 18 listopada w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Thunder Bay została odprawiona Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny. Mszę zamówioną przez Koło nr 1 SPK celebrował kapelan Stowarzyszenia, ksiądz Ireneusz Stadler. Kombatanci wystąpili w strojach organizacyjnych. Pocztem Sztandarowym dowodził Marian Radziszewski. Po Mszy prezes SPK Tadeusz Ciotucha zaprosił wszystkich do Sali Koła nr 1 na poczęstunek. Po smacznym obiedzie nadszedł czas na odrobinę relaksu. Nastąpiła mała część artystyczna w wykonaniu naszych rodzimych, często ukrytych talentów. „Zawodowcem” w tym temacie był jak zawsze nasz niezastąpiony Stasio Adamkowski. Zaśpiewał kilka piosenek (nie tylko o tematyce patriotycznej) i zadeklamował wiersze. Wszystkie utwory swojego autorstwa. Podziwiać należy wspaniałą pamięć i talent poetycki pana Stanisława. Może nie wszyscy wiedzą, że przechowuje on do dzisiaj własnoręcznie napisaną kronikę bitwy pod Monte Cassino, gdzie dzień po dniu opisuje walki, w których brał udział. Zapiski te powinny ujrzeć kiedyś światło dzienne w postaci wydania książkowego. Oprócz pana Adamkowskiego w „programie” wystąpili również: Stanisław Kaszuba, Henryka Nowak, Lorna Akerval, Irena Jarząbek i Wiesiek Kwiatkowski. Jak się to po angielsku mówi: „wszyscy mieli dobry czas. Oby takich spotkań było coraz więcej, czego Państwu i sobie życzy niżej podpisany.

Tekst i zdjęcia: Edward Borowiec

 


 

Wybory w Kongresie Polonii

 

Wybory do władz lokalnego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Thunder Bay na rok 2013 odbyły się w sobotę 9 lutego w Sali Grupy 19-tej Związku Polaków w Kanadzie. W zebraniu wyborczym udział wzięło 26 delegatów reprezentujących wszystkie polskie organizacje naszego miasta. Zebranie przeprowadził bardzo sprawnie pan Adam Taff. Wice przewodniczącą zebrania była pani Maria Kaszuba. Prezes Henryk Bystrzycki i pozostali członkowie Zarządu złożyli sprawozdania ze swojej działalności za minioną kadencję. W swoim sprawozdaniu Prezes powiedział, że nie wszystkie zamierzenia Kongresu zostały zrealizowane. Nie doszło między innymi do reaktywowania Polskiej Szkółki Sobotniej i Zespołu Tanecznego „Promyk”. Nie było zainteresowania i poparcia ze strony rodziców. Nie udało się też zorganizować konkursu „Miss Polonia”, ze względu na małą ilość kandydatek. Prezes Bystrzycki poruszył sprawę budowy pomnika Ofiar Komunizmu, który powstanie w Ottawie na centralnym placu obok Parlamentu. Powiedział, że wszyscy powinniśmy tę inicjatywę poprzeć. Prezes podziękował jak to określił: wszystkim ludziom dobrej woli za wszelką pomoc przy organizacji akademii i innych imprez polonijnych.

W dalszym ciągu zebrania wszyscy wyrazili pełne uznanie i podziękowanie za pracę naszych pań a w szczególności dla Lucy Michalak za profesjonalnie zrobioną stronę internetową naszego Kongresu i Danucie Sterniczuk za bardzo dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej.

Podczas demokratycznych wyborów, prezesem Zarządu Kongresu Polonii Okręg Thunder Bay na rok 2013 ponownie został wybrany Henryk Bystrzycki. Na zakończenie zebrania Prezes podziękował delegatom za zaufanie i ponowny wybór na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Powiedział, że dołoży wszelkich starań, by Kongres funkcjonował jak najlepiej. Zaapelował ponownie o pomoc w pracach dla dobra organizacji, bo tylko wspólny wysiłek jest gwarantem pozytywnych efektów. Podkreślił z naciskiem, że jest gotowy do współpracy ze wszystkimi, którzy mają inne poglądy na temat Kongresu. Prosił, żeby zapomnieć o wszelkich

nieporozumieniach z przeszłości i skoncentrować się na budowie jutra. Pokażmy, że stać nas na to, tym bardziej, że już w roku 2014 będziemy podejmować w Thunder Bay delegatów  Walnego Zjazdu KPK.

Na koniec nasuwa się trudne pytanie: czy Prezes ma poparcie całej społeczności polonijnej naszego rejonu? Myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć znanym polskim przysłowiem, że: „ jeszcze się taki nie urodził, który…itd.”. Sam jednak fakt, że został jednogłośnie wybrany na tę funkcję już po raz 17-ty (słownie siedemnasty), mówi samo za siebie. Potrafi rozmawiać ze wszystkimi, jest bezkonfliktowy i gotowy na kompromisy. Są to atuty bardzo przydatne liderom organizacji nie tylko polonijnych.

Życzymy prezesowi Bystrzyckiemu i całemu Zarządowi wytrwałości w pracach na rzecz Polonii w Thunder Bay.

 

Tekst i zdjęcia: Edward Borowiec

______________________________________________________________________________

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Thunder Bay

Kalendarz Imprez Polonijnych na rok 2013

CZERWIEC

23.Msza Polowa w Parku Przyjaźni, KPK

 

LIPIEC

07. Msza za Generała Sikorskiego, SPK

21. Piknik Polonijny, Chippewa Park, KPK

 

SIERPIEŃ 

11. Msza z okazji Święta Żołnierza, SPK

16, 17 i 18  Derby Wędkarskie

 

LISTOPAD

09. Wybory Miss Polonia, KPK

10. Remembers Day, herbatka, RCL

16. Bankiet z okazji Święta Niepodległości, SPK

17. Msza św. z okazji Dnia Niepodległości, SPK

17. Akademia z okazji Święta Niepodległości, KPK

24. Obiad Kościoła św. Kazimierza, RCL

 

GRUDZIEŃ

01. Kolacja świąteczna Koła Polek przy Grupie 19-tej ZPwK

08. Mikołaj dla dzieci

 

STYCZEŃ  2014r. 

11. Bankiet „Opłatek”- SPK ( SPK, RCL, Bratnia Pomoc)

_______________________________________________________________________________

 

Akademia z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja

Od wielu, wielu lat, tradycją Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręg Thunder Bay, jak również całej Polonii w Thunder Bay są akademie z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Tak było i w tym roku.

Akademia z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się na pięknie ustrojonej Sali Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr 1 w Thunder Bay w niedzielę 5 maja.

Akademię otworzył i powitał zgromadzonych Prezes KPK Okręg Thunder Bay pan Henryk Bystrzycki. Następnie prezes przekazał prowadzenie Akademii pani Krystynie Kwiatkowskiej, która poprowadziła Akademię w sposób profesjonalny, a słowa, a właściwie kwestie wypowiadane przez nią między poszczególnymi punktami programu, łączyły program w jedną całość. Po rozpoczęciu części oficjalnej, połączone chóry z kościoła Matki Bożej Królowej Polski i chór Millenium przy akompaniamencie pana Adama Grzegorczyka, odśpiewały razem z zebranymi hymny narodowe Kanady i Polski.

Następnie referat okolicznościowy wygłosił pan Adam Taff. W referacie składającym się z trzech części, zostały poruszone tematy: Konstytucji 3-Maja, Sejmu 4 letniego i Stronnictwa Patriotycznego.

Następnie odbyła się część artystyczna. W części tej wystąpili kolejno: pan Tadeusz Michalak, który wygłosił wiersz pod tytułem „Trzeci Maj”, połączone chóry, które wykonały pieśń pod tytułem „Czarna Pani” i pani Krystyna Kwiatkowska z recytacją wiersza pod tytułem „Modlitwa”. Następnie pani Anna Cooke recytowała wiersz „Legenda o garści ziemi polskiej”, a na zakończenie tej części Akademii, chór kościoła Matki Bożej Królowej Polski i chór Millenium odśpiewał pieśń pod tytułem „Barka”.  Tradycją naszych spotkań 3-majowych jest to, że druga część akademii jest poświęcona zawsze naszym kochanym Mamom, gdyż ich święto, to jest Dzień Matki, który przypada za tydzień. Życzenia dla wszystkich Matek złożył pan prezes Henryk Bystrzycki, a następnie, co jest również naszą tradycją, wręczył „corsage” dla najstarszej i najmłodszej Matki obecnej na spotkaniu. W tym roku „corsage” otrzymały pani Helen Gural i pani Karolina Smolarek. W krótkiej części artystycznej, pani Maria Sokół wygłosiła wiersz „Kochana mamo”, a chóry Matki Bożej Królowej Polski i chór Millenium odśpiewały pieśń pod tytułem „Kochana Matko”.Następnie nastąpiła przerwa, w czasie której były podane gorące kiełbaski i kawa, przygotowane przez panie: Irenę Jarząbek i Emilię Łupińską. Spotkała nas również „słodka niespodzianka”, a były to bardzo smaczne rogaliki przygotowane przez panią Teresę Huryń, która zawsze przygotowuje smaczne niespodzianki na polonijne imprezy.

Po przerwie została wyświetlona homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego. Msza św. w intencji wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Po zakończeniu Akademii duża grupa naszej Polonii została jeszcze na sali dzieląc się wrażeniami. Podczas Akademii zbierane były datki na Pomnik Ofiar Komunizmu, czym zajmowała się pani Lucy Michalak, która również z mężem Tadeuszem Michalak zorganizowała techniczną obsługę przy wyświetlaniu homilii.

Reasumując całość spotkania: zainteresowanie Akademią, ilość uczestników i panująca atmosfera zachęcają do kontynuowania tego rodzaju spotkań.

Adam Taff

I-szy Wiceprezes Zarządu KPK

Okręg Thunder Bay

 

Prezes KPK Okręg Thunder Bay Henryk Bystrzycki

 

                

Krystyna Kwiatkowska                                             Prezes Henryk Bystrzycki i Pani Helen Gural  

 

   

Prezes Henryk Bystrzycki  i Karolina Smolarek

 

Chór Matki Bożej Królowej Polski i chór Millenium

________________________________________________________________________________

W Holdzie Ofiarom Komunizmu

Spolecznść polska w pełni popiera projekt budowy pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie. Do tej akcji aktywnie włączył się też Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Thunder Bay. Z inicjatywy prezesa tej organizacji, Henryka Bystrzyckiego zorganizowano obiad, z którego cały dochód przeznaczono na powyższy cel. Obiad poparło ponad 80 osób. Kongres pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obiadu a w szczególności paniom z kuchni: Marii Wojtanowskiej, Emilii Lupińskiej i Irenie Strapak, które przygotowały ten smaczny posiłek. Podziękowanie dla pani prezes Grupy 19-tej ZPwK, Urszuli Dąbrowskiej za bezpłatne udostępnienie sali. Najwięcej biletów sprzedał Tadeusz Ciotucha  (42), czyli dla polowy uczestników. Serdeczne dzięki. W trakcie obiadu przeprowadzono małą loterię fantową. Loteria wprawdzie bardzo skromna, ale przyniosła też pokaźny dochód. Irena Strapak nie tylko, że pracowała w kuchni, ale wpłaciła też donację na konto bodowy Pomnika. Wszystkim za to wszystko jeszcze raz dziękujemy.

Podczas obiadu odśpiewano tradycyjne 100 lat dla znanego, wieloletniego działacza polonijnego, Adama Taffa. Okazją była „okrągła” rocznica urodzin. Wszystkiego najlepszego.

Tekst i zdjęcia: Edward Borowiec

 

 

 

 

Uczestnicy obiadu dochodowego

 

 

 

Podczas obiadu odśpiewano tradycyjne 100 lat dla znanego, wieloletniego działacza 

polonijnego, Adama Taffa. Okazją była „okrągła ” rocznica urodzin.

Wszystkiego najlepszego.