W dniach 5 – 7 listopada przedstawiciele nowo wybranego ZG KPK odbyli szereg spotkań i rozmów z czołowymi kanadyjskimi politykami partii rządzacej i opozycji oraz z delegacją polską i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim na czele.

5 listopada prezes Janusz Tomczak i 1. wiceprezes Juliusz Kirejczyk, spotkali sie z premierem Kanady Justinem Trudeau, z Minister of Natural Resources Amarjeet Sohi, posłami Arifem Viranim, Borysem Wrzesniewskyj i Randy Bissonnault, reprezentującymi Partię Liberalną Kanady oraz z Bardish Chagger, Leader of the Government in the Hous of Commonss

11 1 Jaunsz Tomczak i Juliusz Kirejczyk z premierem Justinem Trudeau i posłem Arifem Viranim

 2
Od lewej: Arif Virani, min. Amarjeet Sohi, Jaunsz Tomczak i Juliusz Kirejczyk 

3
Od lewej: Randy Bissonnault, Juliusz Kirejczyk, Jaunsz Tomczak, Borys Wrzesniewskyj i Arif Virani

Po południu odbyło się spotkanie z Tomem Kmieciem, posłem urodzonym w Gdyni, przedstawicielem partii Konserwtywnej  z Calgary.
4
Od lewej: Janusz Tomczak, Tom Kmieć, Juliusz Kirejczyk, Dominik Roszak i Robert Kiełek

Wieczór wypełniło przyjęcie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane przez ambasadę RP w Ottawie. Gościem wieczoru był marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski.
5
Od lewej: konsul honrowy w Calgary Zygmynt Potocki, marszałek Stanisław Karczewski, Tom Kmieć,
Janusz Tomczak i ambasador Andrzej Kurnicki

6 listopada,na zaproszenie ambaszadora Andrzeja Kurnickiego, przedstawiciele ZG KPK, Janusz Tomczak, Juliusz Kirejczyk i Dominik  Roszak spotkali siw ambasadzie RP z polskq delegacjq pod przewodnictwem marszatka Stanistawa Karczewskiego.67
Od lewej: min.Jakub Kowalski, sen. Piotr Florek, Dominik  Roszak,Juliusz Kirejczyk,Stanistaw Karczewski, Janusz Tomczak i sen. Aleksander Bobko

Po południu odbyło się spotkanie z liderem opozycji Andrew Scheer.  ZG KPK reprezentowali  Janusz
Tomczak, Juliusz Kirejczyk i Dominik Roszak.
8
9

Następnie delegacja ZG KPK, rozszerzona o cztonka zarzqdu  Roberta Kietka, wzi ta udziat spotkaniu marszatka Karczewskiego z Canada-Poland Parliamentary Friendship Group,ktorej przewodniczy poset Peter Fonseca1011
Od lewej:Zbigniew Chmura, Juliusz Kirejczyk,Janusz Tomczak, Piotr Florek,Tom Kmniec, Aleksander
Babka, Borys Wrzesniewskyj, Peter Fonseca, Stanistaw Karczewsk,i Arif Virani i Andrzej Kurnicki.

Na zakończenie pobytu w Ottawie, 7 listopada, przedstawiciele ZG towarzyszyli marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu podczas składania wieńca pod tablicą poświęconą bohaterskim lotnikom kanadyjskim, którzy podczas II wojny światowej wspierali powstańcow warszawskich zrzutami z powietrza.12
13
Od lewej: Andrzej Ruta, Janusz Tomczak, Elżbieta Komsta, Jerzy Kulczycki, Piotr Florek, Andrzej Kurnicki, Aleksander Bobko i kmdr Krzysztof Książek