W dniu 17 listopada w Ottawie zmarł książę Jerzy Czartoryski

Śp. Jerzy Czartoryski urodzony 1 stycznia 1939 roku w Polsce. W 1965 roku przybył do Kanady i zamieszkał w Edmonton u swojego stryja, księcia Piotra Czartoryskiego. Ze względu na pracę po kilku latach przeniósł się do Ottawy.

Ten wybitny działacz polonijny był wielokrotnie wiceprezesem okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Ottawie a w latach 2005- 2013 pełnił funkcje prezesa KPK.

Od 2008 roku do chwili obecnej pełnił funkcje prezesa Polskiej Jedności Narodowej w Ottawie.

Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej składa wyrazy żalu i współczucia rodzinie zmarłego łącząc się w żałobie.

Cześć jego Pamięci!