Bankiet “Polonia Night”

Kongres Polonii Kanadyjskiej

serdecznie zaprasza wszystkich na Bankiet

“Polonia Night”

Bilety można nabywać bezpośrednio na stronie
http://www.kpkpolonianight.eventbrite.com
lub u Marcina Lewandowskiego:
mlewandowski@kpk.org, 647-774-8134.

Canadian Polish Congress

cordially invites for the

“Polonia Night”.

Tickets available for purchase at
http://www.kpkpolonianight.eventbrite.com,
or contact Marcin Lewandowski:
mlewandowski@kpk.org, 647-774-8134.

Fundraising June 6 2019 M7