USŁUGI DLA SENIORÓW – PRZEWODNIK INFORMACYJNY

Witamy polskich seniorów na stronie internetowej KPKZG (Kongres Polonii Kanadyjskiej ZG).

Komitet Seniorów przy KPKZG w Toronto celem zorientowania seniorów i ich rodzin w temacie lokalizacji i programow domów starcow (DMS – Dom Spokojnej Starosci) informuje jak ponizej.

Kazda zainteresowana osoba czy członek rodziny moze tutaj uzyskac potrzebne informacje lub wskazanie, gdzie ich szukac, gdy zajdzie taka potrzeba. Aktualnie internet, to najlepszy sposob na poszukiwanie informacji, pod warunkiem, ze wiadomo jak i gdzie ich szukac.

Nasza strona internetowa wyczerpujaco informuje o uslugach dla seniorów lub relatywnych sprawach dotyczacych seniorów. Temat obejmuje domy opieki, kluby seniorów, domy spokojnej starosci, a takze wszelkie udogodnienia wynikajace z przepisow Rzadu Prowincjonalnego i Federalnego w tym zakresie.

Zainteresowani domami spokojnej starosci lub rezydencjami, winni zajrzec na strone internetowa CCAC (http://healthcareathome.ca). By zlokalizowac dom starosci w konkretnej dzielnicy nalezy wpisac w odpowiednia rubryke własny kod pocztowy. (info rowniez w jezyku polskim).

DMS z obsluga w jezyku polskim jest niewiele, ale i w wielokulturowych DMS język polski jest dostępny. KPK w waszym rejonie dostarcza informacji z innych okregow jak Montreal, Ottawa, Hamilton, Calgary, Winnipeg i Sudbury., gdzie dzialaja polskie kluby seniora i DMS.

Sekretariat Seniorów Rzadu Prowincji Ontario wydal przewodnik w jezyku polskim (Informator Programow oraz Usług dla Seniorów). Mozna zapoznac sie z jego trescia na stronie internetowej pod adresem: http://www.ontario.ca/seniors lub zamówić telefonicznie: free seniors infoline (888-910-1999).

 

In English…

SENIORS’ SERVICES DIRECTORY INFORMATION

Welcome all Polish seniors to the KPKZG (Canadian Polish Congress ZG) website.

The Seniors Committee at KPKZG in Toronto has as its goal, the orientation of seniors and their families to the details and locations of programs of nursing homes and other seniors’ organizations as shown below.

Each interested person or family member can get the information they need here or they can get an indication of where to look for the information when the need arises. Currently the Internet is the best way to search for information, provided that you know how and where to look.

Our website has comprehensive information about the services for seniors or relative matters regarding seniors. Subjects include nursing homes, senior citizens clubs, rest homes, as well as all the amenities under the provisions of the Provincial and Federal Government in this regard.

Those interested in old age homes or residences, should consult the website of CCAC (http://healthcareathome.ca). To locate the old age home in a particular area all you need to do is to type in the appropriate field your zip code. (Information on the site is also available in Polish).

Not many Polish nursing homes exist but those that are multicultural provide support for Polish seniors. KPK also provides information of other Polish organizations in the Montreal, Ottawa, Hamilton, Calgary, Winnipeg and Sudbury area, where Polish clubs and nursing homes exist.

The Seniors Secretariat of the Government of the Province of Ontario issued a guide in Polish (information programs and services for seniors). You can get acquainted with its content online at the website: http://www.ontario.ca/seniors or by phone: free seniors Infoline (888-910-1999).

 


MORE INFORMATION ON THE SENIORS’ DIRECTORY

The Seniors committee of the Canadian Polish Congress was created on January 05, 2015, in response to resolution 2.1 at the Annual Meeting of CPC on October 2015, for the purpose of gathering information for the CPC website about senior programs and services in Canada.

SENIORS’ COMMITTEE


 • Chair : Dr. Yvonne Bogorya Buczkowski, CPC
 • Catherine Kowalenko , Copernicus Lodge
 • Jon Grayson, Wawel Villa
 • Irene Kremblewski, CPC
 • Mike Kustra, PISK
 • Michael Bialowas, IT consultant

PURPOSE

To collect data about senior homes, programs and services in order to provide assistance to the general public, seniors and families of seniors. To increase awareness about a variety of services and programs available in the community. The main focus is on services and programs offered in the Polish language in the Province in Ontario. However, we have circulated a survey to CPC offices in other provinces and the information received from the Montreal, Ottawa, Hamilton, Winnipeg, Calgary and Edmonton offices was included. It is by no means complete. The idea is to continue updating the website with fresh and relevant links.

To use this directory you need to click on various directory links: first choose the category you are interested in and then choose the program or service or organization you want to know about.

Category links represent general information from government contacts, health care services, polish senior homes, polish parishes, polish clubs, other relevant polish organizations, transportation services, food resources, legal and financial services, safety and security tips, emergency contacts, and critical information for seniors like government drug plans. All category links are listed in the right pane for the entire website directory.


KEY DIRECTORY USE INFORMATION FOR SENIORS


Federal and Provincial Government Contacts

 • Seniors Canada
  Website
  Information about services and benefits for Canadian seniors.
 • Ontario Government Services
  Website
  Information about services and benefits for Canadian seniors.
  Toll-free: 1-800-267-8097
 • Ontario Seniors’ Guide
  Website
  Toll-free: 1-888-910-1999
  A Guide to Programs and Services for Seniors in Ontario.
 • Telehealth Ontario
  Toll-free: 1-866-797-0000
  Health advice and general health information – open 24 hrs. seven days a week in multiple languages.

Community Care Access Centre – Seniors’ Community Care Services

 • Community Care Access Centre (CCAC) in your geographical area.
  Website
  Tel: 416-310-2222
  All you need to do is enter your postal code on the CCAC site and you will be able to find the institutions or programs in your local area.
  1. Central Toronto Office:
   250 Dundas Street West, Suite 305
   Toronto, Ontario
   M5T 2ZS
   Tel: 416-506-9888
  2. West Toronto Office:
   1678 Bloor Street West
   Toronto, Ontario
   M6P 1B1
   Tel: 416-506-9888
  3. East Toronto Office:
   2494 Danforth Avenue
   Toronto, Ontario
   M4C 1L1
   Tel: 416-506-9888
 • You can also find placement services for long-term care, adult day programs and convalescent care.

Places for Seniors and Seniors’ Services

 • Go to this Website Form.
  You will find a request for information form from the organization A Place for Mom.
  This service connects families with local senior housing advisors to help narrow down your search and understand your options.
  Toll-free: 1-888-355-7042
 • Looking to find care? Register with eAdvocate; the caring marketplace.
  Go to this Website to register as a client.
 • Compare senior residences in your area – Toronto retirement homes.
  Website
 • Compare senior residences in Canada.
  Website