W imieniu Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pragnę życzyć Państwu błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

W tym roku wielu z nas będzie musiało znaleźć nowe sposoby na świętowanie naszych pięknych polskich tradycji.

Być może będzie to poprzez wirtualne dzielenie się jajkiem świątecznym przez Skype, lub poprzez dostarczanie posiłków wielkanocnych naszym seniorom.

Niezależnie od tego, cała Polonia się łączy w duchu nadziei na lepszą przyszłość.

Jak to powiedział nasz wielki rodak, św. Jana Paweł II: „Jesteśmy ludźmi Wielkanocy, a ‘Alleluja’ jest naszą pieśnią!”

Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam radość, zdrowie i nadzieję.

John J. Tomczak

Prezes Zarządu Głównego

Kongresu Polonii Kanadyjskiej

 

On behalf of the Canadian Polish Congress National Executive Board, I wish you a blessed and Happy Easter.

This year, many of us will have to find new ways to celebrate our beautiful Polish traditions.

Perhaps that will mean sharing a virtual meal over Skype, or delivering an Easter meal to our elders.

Regardless, all of Polonia will be together in the spirit of hope for a better future.

In the words of our great compatriot Saint John Paul II, “We are an Easter People, and Alleluia is our song!”

May the Risen Christ bring you joy, health and hope.

God bless,

John J. Tomczak

President of the National Executive Board

Canadian Polish Congress