Porucznik Jan Wawrzków (drugi od prawej) syn Józefa i Tekli Wawrzków urodził się 9 kwietnia 1917r. we Lwowie, gdzie po ukończeniu liceum do wybuchu wojny w 1939r. studiował na wydziale prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Po wkroczeniu Armii Sowieckiej na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej uciekł do Rumunii i po uzyskaniu paszportu przedostał się przez Jugosławię i Grecję do Coetquidan we Francji, gdzie 22 października 1939r. wstąpił na ochotnika do Armii Polskiej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty został przeniesiony jako zastępca dowódcy plutonu do Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych i przydzielony do 5. Pułku Piechoty pod dowództwem ppłk dypl. Bronisława Kowalczewskiego.

Po udziale w bitwach nad rzeką Saone, Vesoul i w rejonach St. Hippolyte i zawieszeniu broni między Francją i Niemcami, dywizja wycofała się do Szwajcarii a żołnierze zostali internowani do roku 1940 a podchorąży Jan Wawrzków w październiku został odkomenderowany na studia na Uniwersytecie Handelshochschule St. Gallen, które ukończył z tytułem magistra ekonomii.

W maju 1945r. przedostał się przez zieloną granicę do Grenoble w Francji, gdzie został zdemobilizowany z Armii Polskiej pod dowództwem francuskim i przeszedł jako ochotnik do 6. Kresowego Baonu Strzelców Pieszych 4. Dywizji Piechoty stacjonującej w Szkocji Armii Polskiej pod dowództwem brytyjskim. Podchorąży ponownie został odkomenderowany na studia w Oksfordzie, które ukończył z tytułem magistra prawa.

Po postanowieniach paktu Jałtańskiego z obawy przed represjami rządu komunistycznego w Polsce tak jak tysiące innych żołnierzy wybrał życie na emigracji.

Podczas pobytu w Anglii pierwszą pracę uzyskał w Londynie w agencji Rządu Polskiego na Emigracji, następnie pracował w banku.

W listopadzie 1951r. wyjechał z Anglii do USA, gdzie w 1955r. poślubił Kanadyjkę Teresę Larose. Następnego roku urodziła się im córka Anne-Marie Tekla, a dwa lata później bliźnięta Michel Tadeusz i Jeanne Jadwiga.

Należy wspomnieć, że pan Jan wykonywał wiele prac podczas pobytu w USA. Między innymi w lecie 1960r. jako edytor pisząc publikacje dla prasy Komitetu Wolnej Europy. Przez rok pracował dla Głosu Ameryki w Waszyngtonie.  Następnie przez ponad 25 lat, do roku 1981, procował w waszyngtońskiej prestiżowej Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w sekcji prowadzącej bibliografie prac amerykańskich i europejskich w zakresie rozbrojenia i ograniczeń zbrojeniowych. Tego samego roku, po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Montrealu w Kanadzie.

Od czasów wojennych w Londynie i USA pan Jan udzielał się w wielu organizacjach Polonijnych. 11 listopada 1990r. Ministerstwo Spraw Wojskowych RP w Londynie awansowało pana Jana Wawrzków na stopień porucznika z przeniesieniem do rezerwy.

Po śmierci zony Thérèse, w roku 1994 porucznik Jan Wawrzków  przeprowadził się bliżej syna Michela i obecnie mieszka samodzielnie  w St. John’s Newfoundland.

Z okazji dzisiejszych 104. urodzin życzymy porucznikowi Janowi Wawrzków dużo zdrowia i zarazem dziękujemy jemu za służbę dla Polski i Polonii poza granicami Kraju.