Szanowni Państwo,

Chciałbym nawiązać do ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19 oraz wprowadzonego stanu wyjątkowego w Kanadzie. Niewątpliwie jest to dla ludzkości i naszych kanadyjskich rodzin bardzo trudny okres. Jest to czas dyscypliny i solidarności.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej zwraca się do liderów wszystkich organizacji polonijnych na terenie Kanady, a także do społeczeństwa polonijnego, o jak najszybsze podjęcie niezbędnych kroków w celu okazania pomocy najbardziej potrzebującym członkom Polonii i ich rodzinom oraz o dołączenie się do okręgów KPK, organizacji polonijnych i wspólnot parafialnych, które już taką pomoc niosą.

Prosimy o przeanalizowanie sytuacji na poziomie lokalnym i także o jak najszybsze podjęcie niezbędnych kroków. Przykłady takich pożytecznych akcji to dowóz produktów żywnościowych dla osób pozostających w izolacji, organizacja lokalnych banków żywności, pomoc w zakupach leków, jak również inne formy pomocy, które Państwo uważacie za niezbędne na waszym terenie.

Szczególną troską powinniśmy otoczyć naszych weteranów i seniorów z uwagi na to, że przede wszystkim to oni są najbardziej narażeni na niebezpieczne i negatywne skutki zakażenia.

Jednocześnie prosimy o uważne śledzenie i przestrzeganie wszystkich zaleceń, porad higienicznych i medycznych ogłaszanych przez władze federalne, a także władze prowincjonalne, oraz ogłoszeń publikowanych na bieżąco w mediach publicznych i na stronach Internetowych.

Bądźmy przygotowani na najgorsze, ale miejmy też nadzieję, że dzięki wspólnej solidarności, współpracy i poświęceniu wszystkich członków Polonii, przeżyjemy ten czas niebezpiecznej epidemii. Prosimy o jak najszybsze przekazanie tej informacji swoim członkom i podjęcie niezbędnych działań.

John J.Tomczak

Prezes Zarządu Głównego KPK