Okręg Thunder Bay | Thunder Bay District


Henryk Bystrzycki

District President

(807) 344-5530

 

 

 

 

 

Henryk Bystrzycki – Biografia 

Henryk Bystrzycki urodził się 6 stycznia 1952 roku w Żaganiu. W roku 1972 zawarł związek małżeński. Ma trzy córki. W roku 1974 rozpoczął pracę zawodową w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” w Sosnowcu. W sierpniu 1980 roku brał czynny udział w zebraniach założycielskich „Solidarności”. Od października 1980 roku pracował na etacie skarbnika w N.S.Z.Z. „Solidarność” w K.B.O. „Zagłębie” w Sosnowcu. 13 grudnia 1980 roku zorganizował strajk okupacyjny w Kombinacie domagając się zniesienia stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Po rozbiciu strajku przez milicję, został skazany na 1.5 roku więzienia. Po wyjściu z więzienia był szykanowany i wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin przez Służby Bezpieczeństwa. W grudniu 1984 roku zmuszono go do opuszczenia kraju. Wyjechał z rodziną do Kanady z paszportem jednorazowego przekroczenia granicy. Od początku pobytu na ziemi kanadyjskiej rozpoczął działalność w polonijnych organizacjach w Thunder Bay jak: Związek Polaków w Kanadzie Grupa 19-ta, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 1 i Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Thunder Bay. W ZPwK Grupa 19 przez 4 lata był wiceprezesem i przez 2 lata prezesem. W KPK Okręg Thunder Bay przez 2 lata był sekretarzem a przez 15 lat pełnił funkcję prezesa. W „Bombardier” Oddział Thunder Bay przepracował zawodowo 24 lata.

 

Sklad Zarządu KPK Okręg Thunder Bay na rok 2014

 

Prezes:   Henryk Bystrzycki        tel: (807) 344-5530      e-mail:   bbystrzycki@tbaytel.net

 

I wice prezes       Adam Taff 

Wiceprezesami KPK

Tadeusz Ciotucha – Kolo n4 1 SPK

Ursula Dabrowska– Grupa 19-ta ZPwK

Jan Flis – Bratnia Pomoc

Sławomir Falkowski – RCL Br. 149

  

Sekretarz Finansowy  –     Danuta Sterniczuk

Sekretarz Protokólowy  –  Edward Borowiec

 

Członkowie Zarządu:

Irena Jarząbek

Lucy Michalak 

Tadeusz Michalak

Emilia Lupińska

Nina Tabak

Irena Strapac

Stella Joung

Agnieszka Filipek

Michal Wojtanowski

 

Komisja rewizyjna:

Stanislaw Barys

Jacek Bonden

Robert Kowalczyk

 

Multicultural Association: 

Nina Tabak

Jan Flis

 

Kurator Fundacji Millenium:

Lucy Michalak