CHECKS AND BALANCES COMMITTEE / KOMITET REWIZYJNY

WAKAT – Przewodniczacy/a

Elżbieta Porzuczek,
Józef Żegleń
Teresa Nielubowicz

Alternate: Stanisław Iwanicki

DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE / KOMISJA DO SPRAW SPORNYCH

Bartłomiej Habrowski – Przewodniczący

Teresa Brylewicz – Montreal
Maria Palczak – Montreal
Alternate: Bożena Pyrkosz

Janina Aniołczyk – Calgary
Jadwiga Skowrońska – Edmonton
Alternates: Andrzej Walny and Andrzej Bukowski

Paweł Drozdowski – Winnipeg
Paweł Pecold – Winnipeg
Alternates: Grzegorz Chmurzynski and Adam Pawlak

 


 

SENIORS COMMITTEE / Komitet do spraw Seniorów

Marek Kiejna – Przewodniczący

YOUTH COMMITTEE / Komitet do spraw Młodzieży

Michał Dembek – Przewodniczący