[animate style=”right” delay=”100″] Rada Kongresu Poloni Kanadyjskiej [/animate]

Rada Kongresu składa się z Prezesów Okręgów KPK i Prezesów Organizacji Centralnych

 1. Zofia Soja – Przewodnicząca, Okręg Niagara
 2. Marie Christine Palczak, Okręg Quebec
 3. Tom Urbaniak, Okręg Atlantyk Kanada
 4. Janusz J. Tomczak, Okręg Alberta
 5. Iwona Swiatczak, Okręg British Columbia
 6. Helena Glogowski, Okręg Hamilton
 7. Jerzy Orlowski, Okręg Kitchener
 8. Grazyna Galezowska, Okręg Manitoba
 9. Les Blaszczak, Okręg Mississauga
 10. Jerzy Barycki, Okręg Windsor
 11. Elizabeth Szczepanski, Okręg Oshawa
 12. Elzbieta Komsta, Okręg Ottawa
 13. Andrzej Mrozewski, Okręg Sudbury
 14. Henryk Bystrzycki, Okręg Thunder Bay
 15. Juliusz Kirejczyk, Okręg Toronto
 16. Babiarz Kazimierz, Stowarzyszenie Inzynierow Polskich
 17. Teresa Szramek, Związek Polaków w Kanadzie
 18. Marek Malicki, Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej
 19. Ryszard Slisinski, Zwiazek Narodowy Polski
 20. Halina Sanding, Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie
 21. Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego
 22. Andrzej Ruta, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
 23. Ewa Zadarnowska, Federacja Polek w Kanadzie
 24. Stanislaw Latek, Polski Instytut Naukowy