Regulaminy Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Regulaminy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w brzmieniu uchwalonym przez Radę Kongresu Polonii Kanadyjskiej z daty 5 grudzień 1987 r.