Mission Statement of the Canadian Polish Congress

Kongres Polonii Kanadyjskiej przewodzi polonijnej społeczności, jednoczy ją, wspiera i koordynuje działalność zrzeszonych w nim organizacji.

Kongres reprezentuje interesy Polonii kanadyjskiej wobec narodu i rządu kanadyjskiego.  Zapewnia Polonii jej udział w decyzjach rządu kanadyjskiego dla pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym Kanady.

Kongres Polonii Kanadyjskiej dba o należny szacunek dla polskiego dziedzictwa narodowego, polskiej historii, dobrego imienia Polaków i ich wkładu do kultury i rozwoju Kanady oraz całego świata.


Statut Kongresu Polonii Kanadyjskiej

W brzmieniu uchwalonym przez XXIV-ty Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z poprawkami przyjętymi przez Zjazdy:  XXIV w Vancouver, B.C. 1976 XXVIII w Toronto, Ont. 1984 XXIX w Toronto, Ont. 1986 XXX w Edmonton, Alberta 1988.

Pełna wersja statutu Kongresu … >>


Regulaminy Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Regulaminy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w brzmieniu uchwalonym przez Radę Kongresu Polonii Kanadyjskiej z daty 5 grudzień 1987 r.